LÝ DO ÔNG BỐ PHẢN ĐỐI HÔN NHÂN

Sau khi phát hiện Tũn có bạn trai, bố Tũn nghiêm túc bảo:

LÝ DO ÔNG BỐ PHẢN ĐỐI HÔN NHÂN

- Bố nghe người ta nói dạo này con thân thiết với thằng Tèo cuối ngõ lắm hả? Thôi ngay đi nhé?

Tũn tức giận đáp:

- Anh ấy có gia cảnh khó khăn thì đã làm sao, anh ấy tốt với con lắm bố ạ!

Bố Tũn dịu giọng dỗ dành con gái:

- Thì nó đáng thương như thế rồi, con tha cho nó đi mà!

- !!!