CÁCH TÍNH TUỔI LOÀI GÀ

Trong giờ Sinh học, cô giáo giảng:

CÁCH TÍNH TUỔI LOÀI GÀ

- Để tính tuổi của các loài động vật có xương sống thì người ta thường quan sát răng của chúng.

Tũn liền thắc mắc:

- Thưa cô, em thấy như con gà không có răng. Mình làm thế nào để biết tuổi nó ạ?

Cô giáo cười lớn:

- Thì chúng ta phải dùng răng của mình chứ sao!

- !?!