BÍ KÍP GIÚP VÍ TIỀN LUÔN CĂNG ĐẦY

- Anh đang làm gì thế?

Chồng Na giật mình đáp:

- Không có gì, anh chỉ đang đánh cái ví thôi!

Na tròn mắt:

- Anh đánh ví làm gì chứ?

Chồng Na gãi đầu cười:

- Chả là cuối tháng nên cái ví của anh lép xẹp à. Anh đang thử đánh xem nó có sưng lên được tý nào không ấy mà!

- !!!