ĐÃ NÓI NHƯNG CẢNH SÁT VẪN KHÔNG TIN

Quan tòa nổi cơn thịnh nộ, đập bàn quát:

- Tôi đã nhiều lần bảo anh là đừng có tới gặp tôi nữa!

Tên lưu manh lễ phép đáp:

- Thưa quan tòa! Tôi biết chứ.

- Biết, biết sao lại còn tới đây?

- Vấn đề là tôi đã nói như vậy mà cảnh sát họ vẫn không tin.

- !?!