SẼ KHÔNG CÓ LẦN SAU

Hai người bạn gặp nhau, một anh vui vẻ:

SẼ KHÔNG CÓ LẦN SAU

- A, chào cậu, đã lâu rồi mới gặp, nghe nói cậu mới lập gia đình phải không?

- Đúng vậy, vợ tớ là hàng xóm của cậu đấy!

- Thế sao không cho anh em biết gì cả?

- Thật sự xin lỗi nhé, tớ bận quá, lần sau sẽ cho cậu biết ngay.

- !?!