GIÁO VIÊN HÓA HỌC CHOÁNG TRƯỚC CÂU TRẢ LỜI CỦA NỮ SINH

Để minh họa tính chất của các loại axit, giáo viên cầm một chiếc nhẫn vàng thả vào lọ thí nghiệm, hỏi:

GIÁO VIÊN HÓA HỌC CHOÁNG TRƯỚC CÂU TRẢ LỜI CỦA NỮ SINH

- Theo các em thì lọ axit này không ạ! - một nữ sinh tự tin trả lời.

- Thưa thầy chắc chắn không ạ! - một nữ sinh tự tin trả lời.

Giáo viên khẽ mỉm cười hỏi lại:

- Sao em lại chắc chắn như thế?

Nữ sinh nhún vai:

- Vì nếu nó bị hòa tan thật thì thầy có điên mới thả vào.

- !!!