Du học sinh chi hơn 500 triệu đồng để có một vé máy bay rời khỏi Mỹ

Nguồn: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/du-hoc-sinh-chi-hon-500-trieu-dong-de-co-mot-ve-may-bay-roi-khoi-my-7238663.html