17 người nổi tiếng đổi dáng lông mày, đổi luôn cả vận mệnh

Cách đây khoảng 6 năm, lông mày ngang, dày trở thành cơn sốt làm đẹp nhờ những người nổi tiếng xứ Hàn.

Clip: Cách tỉa lông mày ngang style Hàn đẹp và nhanh

Nhưng những năm gần đây, các sao Hollywood trời Tây cũng bắt đầu ưa chuộng các kiểu lông mày dày rậm. Angelina Jolie, Adele, Demi Lovato, Margot Robbie, Kylie Jenner, Taylor Swift…đều có những đột phá ấn tượng trong cả nhan sắc và sự nghiệp sau khi đổi tướng lông mày.

17 người nổi tiếng đổi dáng lông mày, đổi luôn cả vận mệnh
17 người nổi tiếng đổi dáng lông mày, đổi luôn cả vận mệnh
17 người nổi tiếng đổi dáng lông mày, đổi luôn cả vận mệnh
17 người nổi tiếng đổi dáng lông mày, đổi luôn cả vận mệnh
17 người nổi tiếng đổi dáng lông mày, đổi luôn cả vận mệnh
17 người nổi tiếng đổi dáng lông mày, đổi luôn cả vận mệnh
17 người nổi tiếng đổi dáng lông mày, đổi luôn cả vận mệnh
17 người nổi tiếng đổi dáng lông mày, đổi luôn cả vận mệnh
17 người nổi tiếng đổi dáng lông mày, đổi luôn cả vận mệnh
17 người nổi tiếng đổi dáng lông mày, đổi luôn cả vận mệnh
17 người nổi tiếng đổi dáng lông mày, đổi luôn cả vận mệnh
17 người nổi tiếng đổi dáng lông mày, đổi luôn cả vận mệnh
17 người nổi tiếng đổi dáng lông mày, đổi luôn cả vận mệnh
17 người nổi tiếng đổi dáng lông mày, đổi luôn cả vận mệnh
17 người nổi tiếng đổi dáng lông mày, đổi luôn cả vận mệnh
17 người nổi tiếng đổi dáng lông mày, đổi luôn cả vận mệnh
17 người nổi tiếng đổi dáng lông mày, đổi luôn cả vận mệnh

Nguồn: https://saostar.vn/dep-360/lam-dep/margot-robbie-taylor-swift-adele-doi-dang-long-may-doi-luon-ca-van-7219959.html