MÁY TÍNH CŨNG BIẾT TÁN GÁI

Trưởng phòng hỏi nhân viên cấp dưới về sự vắng mặt của một nữ nhân viên cùng phòng:

MÁY TÍNH CŨNG BIẾT TÁN GÁI

- Anh có biết tại sao hôm nay cô ta không đi làm? Cậu có biết số điện thoại hay nhà cô ấy ở đâu hay không?

Cậu nhân viên gãi đầu đáp:

- Dạ không thưa sếp, nhưng chúng ta có thể hỏi máy tính về thông tin của cô ấy.

Trưởng phòng kinh ngạc:

- Sao cơ, thời đại tiến bộ đến độ cả máy tính cũng bắt đầu biết tán gái rồi cơ à?

- !!!