TIẾC NUỐI VÌ TRÓT LẤY VỢ

Cô vợ ghen tuông trách chồng:

TIẾC NUỐI VÌ TRÓT LẤY VỢ

- Anh đến là tệ. Hễ anh cứ trông thấy một phụ nữ xinh đẹp là anh quên phắt ngay mình là người đã có vợ.

Anh chồng liền cãi lại:

- Ngược lại mới đúng chứ, những lúc như thế anh luôn tiếc khi chợt nhớ ra rằng anh đã có vợ.

- !!!