CHIÊU "GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG" CỦA CẢNH SÁT GIAO THÔNG

Buổi tối, cảnh sát giao thông hỏi người lái xe:

CHIÊU "GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG" CỦA CẢNH SÁT GIAO THÔNG

- Tại sao anh lái xe mà không mở đèn?

Người lái xe chỉ vào cột đèn đường:

- Sao tôi phải mở khi đèn đường ở khắp mọi nơi.

Viên cảnh sát hỏi tiếp:

- Vậy cho phép tôi xì hết không khí ra khỏi lốp xe anh nhé!

- Tại sao chứ? - người lái xe ngạc nhiên.

Viên cảnh sát nhún vai:

- Tương tự như việc anh không mở đèn vậy. Không khí có khắp mọi nơi mà!

- !!!