BUỒN VÌ GIÁN NHÀ MÌNH THẮNG TRẬN

Một người nhăn nhó tới công sở, đồng nghiệp anh ta hỏi:

BUỒN VÌ GIÁN NHÀ MÌNH THẮNG TRẬN

- Có chuyện gì mà trông cậu khổ sở thế?

- Lũ gián nhà tớ tuyên chiến với gián nhà hàng xóm tối qua.

- Vậy thì cậu phải vui mừng vì chúng tự giải quyết với nhau chứ?

- Nhưng sau đó gián nhà mình thắng, mang về 1.500 tù binh.

- !?!