VỢ PHÁT HOẢNG VỚI ÔNG CHỒNG KEO KIỆT

Vừa đi bước vào nhà, nhìn thấy chồng uống một vốc thuốc lớn, Tũn xanh mặt hét:

VỢ PHÁT HOẢNG VỚI ÔNG CHỒNG KEO KIỆT

- Trời ạ, anh bị gì thế? Sao anh bị bệnh nặng như thế mà giấu chứ?

Chồng Tũn vội lắc đầu:

- Đâu có, anh đang khỏe như voi, có bệnh tật gì đâu.

Tũn nghi ngờ hỏi:

- Không bệnh thế anh uống nhiều thuốc như vậy là gì chứ?

Chồng cô gãi đầu cười:

- À, hôm nay anh soạn lại tủ thuốc gia đình thấy số thuốc này sắp hết hạn rồi, tranh thủ uống cho đỡ phí.

- !!!