VẪN CÓ NGƯỜI LẤY ĐÀN ÔNG

- Bị cáo có vợ chưa?

- Dạ... rồi!

- Người ấy là ai?

- Dạ... bẩm tòa... một người phụ nữ!

- Anh đừng có giỡn mặt ở chốn pháp đình! Thế anh đã nghe nói ai lấy một người... đàn ông chưa?

- Bẩm, dạ có! Thưa tòa! Như... chị tôi ấy!

- !!!