TỨC ĐIÊN VÌ BẠN CÓ TIỀN XÀI

Hai người bạn thân ở chung phòng trọ rảnh rỗi ngồi nói chuyện với nhau:

TỨC ĐIÊN VÌ BẠN CÓ TIỀN XÀI

- Hôm qua tao vừa rủ bé đi chơi mà trong túi không có đồng nào. Nhưng tao vẫn quyết định cứ rủ.

Người bạn kia hứng chí, vỗ đùi bảo:

- Có chí khí!

- Khi đi, tao mới phát hiện ra trong túi có rất nhiều tiền, thế là hai đứa tao xài hết số tiền đó.

- Trời không phụ lòng người tốt mà.

- Uh, nhưng khi về tao mới phát hiện ra… tao lỡ mặc lộn quần của mày.