TRIỆU CHỨNG CỦA BỆNH TÂM THẦN

Tại phòng khám tâm thần:

TRIỆU CHỨNG CỦA BỆNH TÂM THẦN

- Thưa bác sĩ, tôi rất lo ngại về sức khỏe của mình.

- Triệu chứng thế nào?

- Thời gian gần đây tôi thấy hình như những gì vợ tôi nói đều có phần đúng ít nhiều.

- Vậy khả năng cao là ông bị bệnh tâm thần rồi.