Nghe không hợp lý lắm nhưng lại rất thuyết phục...