MẸ BỊ LỪA RỒI

- Mẹ ơi nguy lắm mẹ ạ. Cô bảo mẫu đang hôn một người xấu xí kinh khủng trên tầng hai đấy mẹ.

- Cái gì?

Bà mẹ giật nảy mình vội vàng chạy lên thang, nhưng chưa được vài bước thì Tom đã giơ tay hét vang sau lưng:

- Mẹ ơi, mẹ bị mắc lừa rồi. Không phải người xấu xí quái dị nào đâu, mà bố đấy.