Chính ra Cậu Bảnh còn tốt chán so với những ai kia.