TẶNG GÌ TRONG LẦN HẸN ĐẦU TIÊN?

- Lần đầu tiên trong đời em được tặng sách! - nàng thốt lên kinh ngạc.

Chàng nghe quá thương tâm, ôn tồn hỏi:

- Thế mấy người yêu cũ của em chưa bao giờ tặng em sao?

- Có chứ anh! - nàng nhanh nhảu đáp - Mà họ toàn tặng hột xoàn, xe hơi không à!

- !!!