ĐỘC GIẢ TĂNG GẤP ĐÔI DO TÁC GIẢ KẾT HÔN

Tuy vậy những tác phẩm của anh khi xuất bản chẳng được ai ngó ngàng tới. Một lần, Bill đi uống nước thì tình cờ gặp lại một người bạn cũ, Bill mừng rỡ:

- Ồ Harry, gặp được cậu ở đây mình mừng quá. Cũng lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?

Harry đáp:

- Ừ, cũng được mấy năm rồi không gặp. Công việc của cậu dạo này tốt chứ?

Bill phấn khởi nói:

- Tốt lắm, cậu biết không số lượng độc giả của tớ giờ tăng gấp đôi so với lần trước mình gặp nhau đấy.

Harry cười gượng gạo nói:

- Ồ, như vậy thì tốt quá. Nhưng sao chẳng thấy ai báo cho tớ biết về chuyện cậu kết hôn cả?

- !?!