ĐOẠN KẾT CỦA GIẤC MƠ

- Anh vừa mơ một giấc mơ tuyệt vời.

- Giấc mơ gì anh?

- Anh quay trở lại lứa tuổi 20, si mê em mờ cả mắt và cầu xin em lấy anh.

- Thì sự việc diễn ra đúng như thế còn gì nữa? – người vợ nói.

- Ừ, nhưng trong giấc mơ vừa rồi, em từ chối anh.