KHI ÔNG CHỒNG KHEN ĐỂU VỢ

- Tệ quá, em thấy mình trông thật già cỗi, xấu xí và mập ú. Anh có lời khen nào tốt đẹp để an ủi em không?

Anh chồng nhún vai đáp:

- Nhưng em vẫn còn thứ rất hoàn hảo mà

- Ôi thật tuyệt vời, cái gì hoàn hảo vậy anh yêu?

- Thị lực của em.