CỨ TƯỞNG LÀ LÃNG MẠN LẮM

- Anh ạ! Nhiều lúc em cảm thấy tình yêu của chúng mình cứ như chuyện tình

Romeo và Juliet đấy…

Chàng trai kêu lên sung sướng:

- Thật vậy sao? Em thấy lãng mạn lắm phải không?

- Không phải giống ở chỗ lãng mạn mà là ở chỗ, bố em cũng dọa… anh.

- !?!