"Này cô bé còn mơ thời áo trắng

Khúc khích cười sao lại ngó bâng quơ

Để trời đêm chỉ toàn ánh sao mờ

Hồn tập tễnh làm thơ thời mới lớn"

Thời Áo Trắng - Thiên Nhất Phương

Hình ảnh: Vũ Huy Bình

CÔ NỮ SINH 18 MỘNG MƠ
CÔ NỮ SINH 18 MỘNG MƠ
CÔ NỮ SINH 18 MỘNG MƠ
CÔ NỮ SINH 18 MỘNG MƠ
CÔ NỮ SINH 18 MỘNG MƠ
CÔ NỮ SINH 18 MỘNG MƠ
CÔ NỮ SINH 18 MỘNG MƠ
CÔ NỮ SINH 18 MỘNG MƠ
CÔ NỮ SINH 18 MỘNG MƠ
CÔ NỮ SINH 18 MỘNG MƠ
CÔ NỮ SINH 18 MỘNG MƠ
CÔ NỮ SINH 18 MỘNG MƠ
CÔ NỮ SINH 18 MỘNG MƠ
CÔ NỮ SINH 18 MỘNG MƠ
CÔ NỮ SINH 18 MỘNG MƠ
CÔ NỮ SINH 18 MỘNG MƠ
CÔ NỮ SINH 18 MỘNG MƠ