BỐ BIẾT RỒI MẸ Ạ

- Mẹ ơi, con đánh đổ cái thang trong nhà.

Mẹ hoảng hốt kêu lên:

- Chết chửa, bố con biết thì sao?

- Không sao, bố biết rồi. Bố đang bị mắc trên quạt trần không xuống được.