VÔ PHƯƠNG CỨU CHỮA

Sau vài tuần điều trị, một hôm anh ta không kêu ca nữa.

Bác sĩ hy vọng bệnh của anh ta đã giảm được phần nào nên đến hỏi han:

- Sao, cậu đã ăn no rồi à?

Anh kia thều thào:

- Đói quá, không kêu được nữa!