SIÊU HOANG TƯỞNG

Người thứ nhất lên tiếng: - Tớ là người được Thượng đế cử xuống Trái đất chấn chỉnh lại những thứ chưa ổn. - Bậy – người thứ 2 ngắt lời – Thượng đế cử tớ xuống đấy chứ! Bệnh nhân thứ 3 lập tức chen vào: - Chính tớ mới là hậu duệ của Người. - Tớ không hiểu các cậu nói gì cả – người thứ 4 nói – Tớ đã cử ai xuống Trái đất đâu? - !?!