Phụ nữ có 3 điểm này chính là người có "phúc trời sinh"

- Điều gì đã giúp ông đạt được thành công? - Luôn tin rằng tiền bạc không đóng vai trò gì đáng kể, mà chỉ có công việc mới quan trọng. - Và do thấm nhuần niềm tin ấy, ông đã giàu có như ngày nay? - Không, tôi giàu lên vì tôi biết làm cho những người dưới quyền tôi có được niềm tin ấy.