KHÔNG THỂ TRỐN VIỆN VÌ CỬA MỞ

- Đêm nay tao và mày trốn viện đi. Tên kia liền hỏi: - Bằng cách nào? - Chúng ta sẽ trèo ra khỏi cửa lúc cửa khóa nhá! Đến đêm, hai tên liền rủ nhau đi trốn. Một tên trèo lên cửa rồi thốt lên: - Thôi, mày ơi! Quay về thôi, đêm nay cửa không có khóa! Tên kia gật gù: - Ừ, hôm nào khóa thì chúng ta trốn vậy!