KHI BÁC SĨ KHÔNG TIN VÀO CHÍNH MÌNH

- Loại thuốc mà tôi kê cho anh công hiệu chứ?

- Ồ vâng, cảm ơn bác sĩ đã chạy chữa.

- Thật sự công hiệu phải không?

- Vâng thuốc rất tốt bác sĩ ạ.

- Vậy thì tôi cũng phải uống thử xem. Tôi cũng bị đau y hệt như anh.

- !?!