CÔ GIÁO MUỐN GẶP BỐ

- Cái gì thế này? Con trai Tồ nhún vai đáp: - Thì ảnh của bố đấy mà! - Vì sao nó lại nằm ở đây? - Tồ tò mò. Cậu con trai đáp: - Vì cô giáo con muốn nhìn thấy bố. - Thật à? - Tồ sung sướng hỏi lại - Cô giáo con nói thế nào? - Cô bảo muốn biết mặt 'đứa ngu nào' đã làm bài hộ con. - !!!