CẦN NGƯỜI PHỤ NỮ THỰC SỰ

- Tũn, Tũn ơi, tớ cần cậu với tư cách là một người phụ nữ thực sự! Tũn ơi, tớ rất cần cậu! Cậu xuống đây với tớ!

Mẹ Tũn nghe vậy liền ghó đầu ra và mắng:

- Con cái nhà ai mà bậy bạ vậy hả, mới tý tuổi đầu! Đi về ngay!

- Dạ không, cháu cần Tũn lắm lắm! Quả bóng của bọn cháu bay vào nhà vệ sinh nữ!

- !?!