CỨ NGỠ LÀ CHỒNG TỐT

Tiệc tùng xong, vợ ở trong bếp mồ hôi nhễ nhại, bên cạnh lù lù một đống bát đĩa bẩn, ông chồng đi vào nói:

- Mình vất vả quá đấy, hôm nay hẵng nghỉ đã.

Người vợ cảm động nước mắt rưng rưng. Ông nói tiếp:

- Bát đĩa để ngày mai rửa cũng được.

- !?!