Tình cờ nghe được bản cover "Độ ta không độ nàng"

Hãy cùng nghe Nguyễn Hương Ly thể hiện.

Chủ sở hữu video đã tắt tính năng phát lại trên các trang web khác


Các bạn nghe trực tiếp trên youtube nhé:

https://www.youtube.com/watch?v=PJQMdNceRsA