NHÂN VIÊN KHỔ SỞ VÌ CÔNG TY THÂN NHƯ GIA ĐÌNH

Mình vừa xin được việc làm. Lúc đầu họ nói là ở đây như trong một gia đình.

- Thế rồi sao? - người bạn tò mò hỏi.

- Đúng là như trong gia đình. - Tý thở dài - nhưng sếp là mẹ chồng, còn các nhân viên là con dâu.