vừa qua. Cụ thể bài viết:

Tội cho cô gái bán iphone, hôm nay chắc phải tăng ca đếm tiền thâu đêm rồi. Thấy bảo chú chạy TAXI tích cóp từng đồng bây giờ mới vác đến cửa hàng mua iphone cho con

Đạt thành tích cao trong học tập, ông bố lái taxi nghèo mang 2 bao tải tiền 1k đi mua iphone 8 plus phiên bản giới hạn tặng con

Ông bố vác chồng tiền lẻ đi mua iphone 8 plus cho con vì thành tích học tập tốt

Đạt thành tích cao trong học tập, ông bố lái taxi nghèo mang 2 bao tải tiền 1k đi mua iphone 8 plus phiên bản giới hạn tặng con

Đúng là ông bố nhà người ta

Đạt thành tích cao trong học tập, ông bố lái taxi nghèo mang 2 bao tải tiền 1k đi mua iphone 8 plus phiên bản giới hạn tặng con

Những bình luận của CĐM

Đạt thành tích cao trong học tập, ông bố lái taxi nghèo mang 2 bao tải tiền 1k đi mua iphone 8 plus phiên bản giới hạn tặng con

N.T.H: Chắc con cảm động lắm nhỉ

Đạt thành tích cao trong học tập, ông bố lái taxi nghèo mang 2 bao tải tiền 1k đi mua iphone 8 plus phiên bản giới hạn tặng con

l.H.T: Nghèo nhưng hạnh phúc còn hơn giàu mà buồn chán

Theo xem.vn